Social housing

Maatwerk met een sociaal gezicht

Maatschappelijke huisvesting is een specifieke tak van sport. U helpt actief mee om mensen van de straat te houden; u biedt ze onderdak. In de praktijk is dat vaak hulpverlening tot het bittere einde. We ondersteunen maatschappelijke organisaties op dit gebied. Dit doen we onder meer door te zorgen voor een gezond financieel beheer. Want zonder geld kan uw organisatie haar belangrijke werk niet doen. Onze inspanning start met een goed georganiseerd debiteurenbeheer en incassobeleid.

Uiteraard afgestemd op de heel complexe situaties waarmee uw klanten te maken hebben. Daarbij gaan wij tot het uiterste om eventuele juridische procedures te voorkomen. Dat is altijd maatwerk, met veel aandacht voor het sociale karakter van uw organisatie.

U kunt ons ook inschakelen als de dienstverlening om andere dan financiële redenen stagneert. Het kan voorkomen dat de klant niet meer meewerkt aan zijn begeleiding, overlast veroorzaakt overlast of ander ongewenst gedrag vertoont. Dan zoeken wij samen met u naar alternatieven.

In het uiterste geval (als de situatie uitzichtloos is) verzorgen wij ook de procedure bij de rechter en de ontruiming, steeds rekening houdend met de bijzondere persoonskenmerken van betrokkene.

More information?
Would you like to become acquainted with our practical approach? Contact us for an obligation free talk

EN