Our mission and vision

Why and how we work for you

"De beste dienstverlening, efficiënt georganiseerd, gericht op maximaal resultaat voor de klant, zonder het menselijke aspect uit het oog te verliezen."
These principles are important in our work, they are part of our mission.

De wereld waarin gerechtsdeurwaarders en incassobureaus werken, is sterk in beweging. Innovatief opereren, kostenbewustzijn en de menselijke maat spelen een steeds belangrijkere rol. Wij zijn ons bewust van deze ontwikkelingen en spelen hier actief op in. Digitalisering, klantbeleving en verrijken van kennis hebben voortdurend onze volle aandacht. Wij vinden dat het menselijke contact belangrijk is en blijft.

wij gaan voor u aan de slag

Uiteraard hebben we oog voor het automatiseren van processen waar dat kan, maar wij geloven ook in een vaste contactpersoon die op de hoogte is van het complete dossier. Ook daarom blijven wij investeren in de relatie met onze klanten en debiteuren. Hun vragen en wensen staan in onze bedrijfsvoering centraal.

Because every assignment requires a specific approach, we always opt for customization. That is why we make a distinction, for example, between debtors who do not want to pay and debtors who are unable to pay. With all the knowledge and expertise under one roof, we can handle any assignment. From a small case to legally complex files. We like to excel in broad expertise, optimal service, sound advice and high-quality customization. We do this based on the following values: maximum knowledge, optimal quality and great involvement and drive.

EN