Bancair recht

Financiële continuïteit,
een waardevol bezit

Bij de invordering van bancaire vorderingen spelen veel aspecten een rol. Bij een succesvolle incasso maken we onder meer onderscheid tussen debetstanden, kredieten en andere financieringsvormen, waaronder lease en huurkoop.

Daarbij verliezen wij de specifiek aan banken/financiers gestelde eisen in de WCK en de WFD niet uit het oog. De zorgplicht van een bank gaat soms verder dan die van een andere schuldeiser en dat geldt ook bij incasso.

U schakelt ons ook in bij de uitwinning van bedongen zekerheden en het terugnemen van lease- of huurkoopobjecten. Wij leveren u een compleet dienstenpakket bancair recht.

Wij staan u bij

NL