Onze diensten

Wij gaan graag een stap verder

Als gerechtsdeurwaarders helpen wij u bij alle stadia van een incassotraject. Minnelijke en gerechtelijke incasso, juridisch advies en procesbijstand zijn de belangrijkste onderdelen van onze dienstverlening. Bij minnelijke incasso gaat het bijvoorbeeld om het sturen van aanmaningen of het treffen van betalingsregelingen. Bij een gerechtelijke incasso, speelt de rechter een rol. Ook bij de uitvoering van zijn of haar uitspraak kunt u op ons rekenen.

Naast de ondersteuning bij incasso, zijn wij ook gespecialiseerd in huurrecht, bancair recht, beslag- en executierecht. Daarnaast verzorgen wij ook cursussen op deze gebieden.

Wij voldoen niet alleen aan uw verwachtingen, we gaan graag nog een stap verder. We helpen u bijvoorbeeld ook bij de eerste fases van het debiteurenbeheer.

NL