Jurisprudentie

Recente uitspraken uit de civiele rechtspraak

  • Fri, 22 Oct 2021 15:50:09 +0000: ECLI:NL:RBNHO:2021:9360 Rechtbank Noord-Holland, 18-10-2021, C/15/318928 / KG ZA 21-417 - Uitspraken
    Vader heeft lang geen contact gehad met zijn inmiddels 9-jarige dochter. Nadat de vader een kort geding procedure is gestart om contactherstel te bewerkstelligen, is de moeder met de dochter naar Aruba verhuisd. Hoewel het ongebruikelijk is in kort geding-procedures om een Raadsonderzoek te gelasten, gaat de voorzieningenrechter daar in dit geval toch toe over. Doorslaggevend daarvoor is dat ee...
  • Fri, 22 Oct 2021 15:34:33 +0000: ECLI:NL:RBNHO:2021:8745 Rechtbank Noord-Holland, 29-09-2021, C/15/320127 / FA RK 21-4365 - Uitspraken
    De instelling meent dat de klachtencommissie buiten haar bevoegdheid is getreden door zelfstandig een klachtgrond toe te voegen en de klacht op dat punt gegrond te verklaren. Ingevolge artikel 10:7 lid 2 van de Wvggz dient de rechtbank een beslissing te geven over de klacht die door betrokkene is ingediend en niet over de beslissing van de klachtencommissie. Toch ziet de rechtbank het als onder...
  • Fri, 22 Oct 2021 15:25:33 +0000: ECLI:NL:RBNHO:2021:8743 Rechtbank Noord-Holland, 29-09-2021, C/15/320713 / FA RK 21-4689 - Uitspraken
    Betrokkene ligt op het moment van de zitting met ernstige gezondheidsklachten op de intensive care. Betrokkene is te ziek om direct opgenomen te worden in een (ggz) accommodatie. Dit betekent niet dat “de opname in een accommodatie” niet als vorm van verplichte zorg kan worden toegewezen. De crisismaatregel als zodanig kan ‘onverwijld’ tenuitvoergelegd worden, enkel deze vorm van verplichte zor...

Justitie