MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor ons nauw verbonden met onze positie in de maatschappij. Dit betekent dat wij rekening houden met de effecten van onze bedrijfsvoering op mens, milieu en samenleving.

Wij doen ons werk altijd met de volle aandacht voor onze omgeving. Natuurlijk incasseren wij uitstaande vorderingen bij uw debiteuren, maar daarbij kijken we heel nauwkeurig naar de positie van de debiteur. Wij maken altijd onderscheid tussen debiteuren die niet willen betalen en debiteuren die niet kunnen betalen. Via maatwerk zijn we in staat om de incasso tot tevredenheid van alle betrokkenen uit te voeren.

Wij vinden het belangrijk dat debiteuren zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid. Daarom ondersteunen wij initiatieven die het voeren van een gezond financieel beheer bevorderen. Onze kennis en kunde op dit gebied zetten we actief in bij tal van maatschappelijke organisaties.

Om invulling te geven aan bovenstaande doelstellingen en om ons op dat punt blijvend verder te ontwikkelen zijn wij deelnemer van SRCM (Social Responsible Credit Management)

https://www.hoeden-mulder.nl/wp-content/uploads/2022/02/srcm-233x81.png
NL