Huurrecht

De andere kant van het wonen

Het huurrecht kent voor ons geen geheimen. Naast huurincasso, kijken wij ook naar andere aspecten van het huurrecht. Is er sprake van huur, bruikleen of zelfs onrechtmatig gebruik? Hoe bestrijdt u overlast, onderhuur (Airbnb), hennepteelt en andere vormen van woonfraude? Hoe gaat u om met medehuur, overleden huurders, gebreken, indeplaatsstellingsverzoeken en huurprijsvaststellingsgeschillen? Allemaal vragen die om adequate antwoorden vragen. En dan hebben we het nog niet eens over het klus- en het wegbreekrecht van uw huurder, hoe en wanneer u een huurovereenkomst rechtsgeldig kunt beëindigen en wat de verschillen zijn tussen een bedrijfsruimte in de zin van 7:290 BW en 7:230A BW? Wat er ook speelt, wij staan met raad en daad naast u. Vooral om lastige kwesties te voorkomen en als het nodig is om u bij te staan als de rechter er aan te pas komt.

We spannen ons tot het uiterste in om het laatste te voorkomen. Dergelijke procedures zijn vaak tijdrovend. Als het toch nodig is, voeren we voor u de procedure en staan we u terzijde bij de executie van het vonnis. Goot voordeel voor u: wij zijn van begin tot eind betrokken bij het dossier. Dit betekent geen onnodige overdracht van het dossier van deurwaarder naar advocaat en weer terug, geen ruis op de lijn en daardoor geen onnodige en kostbare vertraging. Hierdoor handelt u zaken snel en adequaat af, tegen gunstige tarieven.

NL