Insolventierecht

Wat zijn uw mogelijkheden?

Bij faillissement, surséance van betaling, moratorium, dwangakkoord of schuldsanering lijkt de schuldeiser in eerste instantie met legen handen achter te blijven. Toch is dat niet altijd het geval.

Wij kunnen u in voorkomende gevallen precies vertellen wat de mogelijkheden zijn en u helpen deze te benutten.

Wij staan u bij

NL