Lopende verplichtingen tijdens WSNP of Moratorium

Jeroen Boudewijn is naast directeur/gerechtsdeurwaarder op ons kantoor ook mede-redacteur van het Tijdschrift voor de Proces Praktijk (v/h Praktisch Procederen).

Met enige regelmaat verschijnen ook publicaties van zijn hand in dit tijdschrift. Laatstelijk een interessant artikel over de wijzigingen in de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) en met name de gevolgen daarvan op het gebied van woninghuur. Klik hier als u het artikel wilt lezen.

Als u meer informatie wilt over het Tijdschrift voor de Proces Praktijk klikt u
hier.


Wat houdt tijdige betaling van de lopende verplichtingen gedurende WSNP of moratorium in?

Sinds 1 januari 2008 is in de Faillissementswet bepaald dat een verhuurder een eerder verkregen ontruimingsvonnis niet mag executeren, als de huurder in de WSNP belandt of als er een moratorium wordt uitgesproken op voorwaarde dat “de lopende verplichtingen tijdig worden voldaan”.

Dat lijkt een heldere bepaling. Maar wat zijn de lopende verplichtingen en wanneer is tijdig? In een door ons gevoerde procedure heeft de Voorzieningenrechter Amsterdam daarop antwoord gegeven.

Klik hier voor de uitspraak van de Voorzieningenrechter van
24 december 2008.NL