Uit de eigen praktijk…

Soms is de maat gewoon vol. Ook volgens de wet.

Geen enkele verhuurder zal lichtzinnig op grond van huurschuld tot ontruiming van woonruimte overgaan. Maar soms maakt een huurder het met zijn betaalgedrag zo bont, dat een verhuurder echt een einde aan de huurovereenkomst wil maken. Dan is het vervelend als de rechter vervolgens beslist, dat de huurder toch nog een (laatste) kans verdient en de huurovereenkomst intact laat. Maar soms kan een rechter daarin ook te ver gaan, zoals blijkt uit een recent arrest van het Gerechtshof Amsterdam. Lees meer…

Schuldeisers in het nauw.

In de media en de politiek is er vaak en veel aandacht voor de positie van schuldenaren. En daar is natuurlijk niks mis mee. Maar Jeroen Boudewijn vindt dat er ook wel eens aandacht mag worden besteed aan de positie van de schuldeisers. Hij schreef daarover een bijdrage in het Tijdschrift voor de Procespraktijk. Klik hier als u dit artikel wilt lezen.

Ontruimingskosten.

In de jurisprudentie werd verschillend geoordeeld over de vraag of een ontruimingsvonnis ook een executoriale titel vormt voor de invordering van ontruimingskosten. Twee uitspraken van 28 oktober 2014 lijken antwoord op die vraag te geven. Jeroen Boudewijn schreef bij deze uitspraken een annotatie voor WR, Tijdschrift voor Huurrecht. Klik hier als u deze noot wilt lezen.

Blog

NL